Promocijski tekstil, tisk in vezenje
info@vini.si07 34 99 226
Išči

Splošni pogoji

1. SPLOŠNI POGOJI PRODAJE
Dogovori o prodaji in pogojih prodaje so lahko raznovrstni, vendar veljajo le pisno potrjeni dogovori.

2. SKLENITEV POGODBE
Dogovori o prodaji in pogojih prodaje so lahko raznovrstni, vendar veljajo le pisno potrjeni dogovori.

3. SHRANITEV POGODBE
Vse sklenjene pogodbe se hranijo na VINI d.o.o., Stari trg 37, 8230 Mokronog. V primeru, da naročnik želi kopijo sklenjene pogodbe, jo lahko dobi na omenjeni lokaciji.

4. DOBAVNI ROK
Običajni dobavni rok je 14 dni oz. kot je navedeno pri posameznem artiklu. Če blago dostavimo ali obvestimo stranko, da je blago pripravljeno v tem času, se smatra kot da smo obvezo izpolnili. V kolikor kupec zahteva drugačne dobavne roke, jih moramo dogovoriti pisno. V primeru višje sile in izrednih razmer, ki niso nastale po naši krivdi ali v primerih, ko nam niso blaga dobavili dobavitelji in to lahko dokažemo, bo dobavni rok temu primerno podaljšan. V primeru da je dobavni rok daljši od dveh mesecev, kupec lahko stornira naročilo. Stranka je upravičena do odškodnine le če je napaka na naši strani. Z naše strani smo dolžni stranko takoj obvestiti o podaljšanih dobavnih rokih. Če blaga ne moremo dobaviti, smo stranki dolžni takoj vrniti denar. Dobava traja le do konca razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico, da ne sprejmemo naročila, če kupec ni poravnal vseh svojih obveznosti.

5. CENE IN PLAČILA
Vse cene vsebujejo DDV prikazane pa so cene tudi brez DDV-ja. V primeru, da je naročilo dobavljivo več kot 2 meseca po pisnem naročilu, veljajo trenutne cene, razen če ni bilo drugače pisno dogovorjeno. Če se cene spremenijo med naročilom in dobavo, smo upravičeni do spremembe cen. V primeru da je cena pri kakem artiklu 0€ je prišlo do napake in bo stranka obveščena o pravi ceni. Plačila so možna po predračunu ali po povzetju. V primeru plačila po povzetju, vam Pošta Slovenije dodatno zaračuna strošek nakazila po UPN po njihovem aktualnem ceniku, ki se nahaja na http://posta.si/seznam-dokumentov/799/Informativni-ceniki (cenik ostalih storitev, postavka Vplačilo obrazca UPN).
Enako velja za GOLDEXPRES kateri strošek poštnine in odkupa vam obračuna podjetje VINI d.o.o.

6. VELJAVNOST PONUDBE NA NAŠI SPLETNI STRANI
Ponudba velja do objave nove cene artikla oziroma do razprodaje zalog.

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE SKLADNI S 43. ČLENOM ZVPot
Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. V primeru navedenega odstopa od pogodbe bomo potrošniku vrnili vsa opravljena plačila takoj, ko bo to mogoče, najkasneje v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Če je potrošnik znesek ali blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti podjetju v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe. Ravno tako se vrnitev blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik (preberite več).
Odstop od pogodbe ni možen v kolikor naročilo zajema storitev dodelave (tisk, vezenje, šivanje, itd...), ki je bila izvedena na željo stranke in se je le ta z dodelavo strinjala in je tako storitev tudi naročila in potrdila njeno izdelavo, ter za pravne osebe:
-če ste kupili artikel z računom na podjetje, ste sprejeli pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnosti odstopa od pogodbe: Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk izdelkov v okviru garancijskih pogojev. Prej naštete organizacije nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga, ne da bi bilo treba navesti razlog za svojo odločitev kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine zato žal ni možno.

8. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOST IN PREKLIC POGODBE
   1. Če kupec ne izpolnjuje svojih obveznosti in je v zamudi s plačilom, smo upravičeni da naslednje dobave izvedemo le na podlagi predplačila. Vsak poslan opomin zaračunavamo po 4 € z DDV.

   2. Če brez utemeljenega razloga kupec ne prevzame blaga oziroma odpove pogodbo za blago, ki je že obdelano (tisk/vezenje), nosi odgovornost za škodo in stroške, ki s tem nastanejo. V skladu s tem lahko spor rešujemo na pristojnem sodišču. Po rešenem primeru, lahko kupec blago prevzame osebno na sedežu podjetja v roku 5 delovnih dni ali na njegovo zahtevo in stroške, pošljemo po pošti v prav tako v roku 5 delovnih dni. Po izteku tega roka, lahko podjetje Vini d.o.o. zaračuna ležarino v višini 3 % od zneska naročila za vsak začeti koledarski teden, v roku 3 mesecev, pa gre blago v uničenje na kupčeve stroške.

9. VIŠJA SILA
Prodajalec ne odgovarja za delno izpolnitev ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je ta posledica dogodkov, katerim se prodajalec ni mogel izogniti, jih preprečiti ali jih odpraviti (višja sila). Kot višja sila se razumejo dogodki, kot na primer požar, poplave, potresi, upori, vojne ali oboroženi spopadi, teroristični napadi, epidemije, izpadi elektrike, nedelovanje svetovnega spleta, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot npr. embargo, zaplemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomankanje materiala na svetovnem trgu, redukcije dobave energije in ostale ovire, ki so neodvisne od volje prodajalca. Kot višja sila se razume tudi pomankanje materiala ali storitev pri prodajalčevih dobaviteljih ali podjetjih, ki jih prodajalec vključuje v izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti, kot tudi njihove zamude pri dobavi blaga ali storitev prodajalcu.

V primeru, ko je izpolnitev prodajalca onemogočena zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora prodajalec o tem takoj obvestiti kupca. V tem primeru se rok izpolnitve podaljša za čas trajanja razlogov višje sile in njenih posledic. Če višja sila traja več kot tri (3) mesece, lahko kupec ali prodajalec nemudoma odstopita od pogodbe brez odškodnine ali podobnih nadomestil.

10. STATUS LASTNIŠKIH PRAVIC
Dobavljeno blago ostaja naša last vse dokler računi niso plačani.

11. POŠKODBA PRI TRANSPORTU
Prosimo vas, da takoj po prejemu preverite pošiljko da ni poškodovana. Če je pošiljka poškodovana iz zunanje strani, takoj naredite zapisnik in pritožbo dostavljalcu blaga pred prevzemom pošiljke. Če je pošiljka nedotaknjena vendar je blago v njej poškodovano, ravno tako naredite zapisnik. V obeh primerih obvestite tudi nas o poškodovanem blagu. Če ste napisali zapisnik, vam bomo takoj poslali novo blago.

12. STROŠKI NEPRAVILNIH DOSTAV
V primeru napačne dostave nosimo stroške normalnega transporta vrnjenega blaga. Kurirskih stroškov ekspresnih dostav ne sprejemamo.

13. VARIACIJE V KVALITETI
Majhne napake, ki se običajno pojavljajo v prodaji, kot so variacije v kvaliteti, barvi, obliki, teži, designu in so tehnično neizogibne, niso razlog za reklamacijo.

14. PRISTOJNO SODIŠČE
Za vse spore je pristojno sodišce v Novem mestu.

15. ZAKON O IZVENSODNEM REŠEVANJU POTROŠNIŠKIH SPOROV
V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZIsRPS. Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo tukaj.

16. INDENTIFIKACIJA DOBAVITELJA

Vini d.o.o.
Stari trg 37
8230 Mokronog
Slovenija
D.Š. SI85893331

17. INDENTIFIKACIJA DOBAVITELJA
VINI d.o.o. se distancira od vsebine in dizajna vseh strani, ki so lahko povezane na našo stran in izjavlja, da na njih nima nobenega vpliva.

18. RAZNO
Ti pogoji in naše poslovanje veljajo pod zakoni republike Slovenije.

ZASEBNOST - GDPR

Vnesi svoj email za prijavo na obvestila
Email:
Podjetje:
Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov za namen e-marketinga in obveščanja podjetja Vini d.o.o. (pošiljanje novic, aktualnih ponudb, obveščanje o dogodkih, splošnih informacijah).
Boniteta odličnosti
Podjetje Vini d.o.o. je v letu 2019 prejelo boniteto odličnosti A+